Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kaljaasi Seraphina

  • 1818 mainittu

  • Varustajana Johan Lindroth.

  • Ei mainita 1820.

  • Lähteet:

    • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875

       05.01.2005