Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kuunari (priki) Siviä

 • 1873 Kustavin Elmnäisten Vuorluodon varvissa rakennettu ja mainitaan myös prikinä

 • 246 nrt.

 • Pääretarina kustavilainen Gustaf Nyholm

 • Mukana myös

 • 1892 päällikkönä uusikaupunkilainen merikapteeni Karl Adolf Söderlund

 • 1896 kuunari muutettiin prikiksi

 • 1907 myytiin Uuteenkaupunkiin, varustajana Knut Wallin, Blom

 • 1910 haaksirikko

 • Kirjoituksia U:gin Sanomissa:

  • 27.04.1907 Blom ym. ostanut kapt. Erikssonin omistaman Siviä kuunarin

 • Lähteet:

  • Heervä Ismo: Kustavin historia. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy 1983. ISBN 951-99435-5-2
  • Jussila Niilo: Uudenkaupungin laivat Uusikaupunki 1987. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy. ISBN 951-99912-9-8

  • Kilpi Taavi: Parrupurjehtijasta parkinpatruunaksi. Piirteitä laivuri J. S. Janssonista. Eripainos Uudenkaupungin Sanomista 1971
  • Kilpi Taavi: Kustavin talonpoikaisretarien reiteillä. Eripainos Uudenkaupungin Sanomista 1967-68
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

       05.01.2005