Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kaljaasi Sjöhäst

  • 1795 mainittu

  • 20 lästiä.

  • Varustajina Samuel Majlund, Eerik Wilen (1823).

  • Haaksirikkoutunut 1. 9. 1823.

  • Lähteet:

    • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875

      05.01.2005