Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kaljaasi Sophia

  • 1795 mainittu

  • 29 lästiä.

  • Varustajana Samuel Lindh (1810).

  • Lähteet:

    • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875

          05.01.2005