Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Priki Sophia

 • 1825 Nauvossa  rakennettu 

 • 1844 oli ensimmäisiä uusikaupunkilaisia aluksia, joka purjehti Juutinrauman läpi väljemmille vesille.

 • 1849 ostettu Uuteenkaupunkiin ja rakennettu uudestaan Merikarvialla.

 • 73 lästiä.

 • Varustajina aluksi A.C. Blom, Carl Söderblom ja Malén

 • 1857 omistajina Maria Blom, Kristian, Josef, Karl Söderblom, Johan Erholm ja Leonard Kräki

 • 1861 tehnyt haaksirikon Gotska Sandön luona

 • Lähteet:

  • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875
  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.

        05.01.2005