Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Kuunari Sovinto

  • 1858 Virolahdella rakennettu

  • 97 lästiä, pituus 103,4 jalkaa.

  • 1866 aluksen osti U:kiin kauppias Viktor Ertman

  • 1876 alus haaksirikkoutui Itämerellä.

  • Lähteet:

    • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.

        05.01.2005