Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Priki Suomalainen

 • 1874 Taivassalossa rakennettu

 • 199 lästiä, pituus 127,8 jalkaa.

 • Alus sai nimensä Ludvig Leonard Lindrothin 1873 haaksirikkoutuneen parkkilaivan muistoksi.

 • Varustajina 

 • Aluksen rakennuskustannukset olivat 84 000 markkaa.

 • 1875-1879 päällikkönä Carl Petter Herlin.

 • 1879 alus mitattiin ja kantavuus nousi 214 lästiin.

 • 1884 myyty Turkuun.

 • Lähteet:

  • Jussila Niilo: Uudenkaupungin laivat Uusikaupunki 1987. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy. ISBN 951-99912-9-8

  • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875
  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8


      05.01.2005