Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Parkkilaiva Suomalainen

 • 1864 rakennettu Uudessakaupungissa

 • 300 lästiä, pituus 141 jalkaa.

 • Aluksen suunnitteli Kjäldström.

 • Varustajina Leonard Lindroth, Fabian Theodor Lindroth, Wilhelm ja Carl Gustaf Åkerblom

 • Aluksen rakennuskustannukset olivat 60 000 markkaa.

 • 1873 haaksirikko.

 • Lähteet:

  • Jussila Niilo: Uudenkaupungin laivat Uusikaupunki 1987. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy. ISBN 951-99912-9-8

  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

        05.01.2005