Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kaljaasi Svanan

  • 1785 mainittu

  • 28 lästiä.

  • Laivurina Adrian Tenlén

  • 1807 haaksirikko Öölannin lähellä.

  • Lähteet:

    • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875

         05.01.2005