Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Priki Themis

 • 1838 Merikarvian Ylikylässä rakennettu

 • 67 lästiä, pituus 92 jalkaa.

 • Varustajana kauppiaan leski Maria Christina Lindroth.

 • 1856 heinäkuussa tehnyt haaksirikon lähellä Gotlantia.

 • Lähteet:

  • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875
  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

       05.01.2005