Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kuunari Toimi

 • 1830 Nauvossa rakennettu 

 • 42 lästiä, pituus 82 jalkaa.

 • 1857 aluksen osti Raumalta Uuteenkaupunkiin Anton Ulrik Lindberg.

 • 1860 haaksirikkoutunut Ruotsissa.

 • Lähteet:

  • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875
  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

        05.01.2005