Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kaljaasi Toivo

 • 1837 Perniössä rakennettu.

 • 45 lästiä, pituus 78 jalkaa.

 • Jossain asiakirjoissa alus mainitaan kuunariksi.

 • 1840 aluksen osti Uuteenkaupunkiin J. Wallenius ja G. Björkroos.

 • 1858 aluksen osti Björkroosin perikunta

 • 1859 haaksirikkoutunut Tanskassa Karrebacksminden luona.

 • Lähteet:

  • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875
  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.

        05.01.2005