Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kuunari Toivo

 • 1876 rakennettu

 • 180 nrt. 97 lästiä.

 • 1883 aluksen osti Viktor I. Wittfooth.

 • 1883 haaksirikko Suomenlahdella Koivuluodon kohdalla Kuorsalon eteläpuolella. Alus joutui kovaan myrskyyn ja sateeseen matkalla Holsteinin Neustadista Kotkaan.

 • Lähteet:

  • Jussila Niilo: Uudenkaupungin laivat Uusikaupunki 1987. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy. ISBN 951-99912-9-8

  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8


          05.01.2005