Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kuunari Toivotar

 • 1875 Taivassalon Helsingin kylän varvissa rakennettu

 • 219 nrt. (118 lästiä)

 • Entinen nimi oli Impi.

 • Rakennuttajina 17 alueen osakasta (Taivassalosta, Kustavista ja Lokalahdelta)

 • 1881 kelloseppä Evert Viktor Heerman ja B.G. Wikström ostivat aluksen Uuteenkaupunkiin.

 • 1883 haaksirikko miehistöineen Kattegatissa Göteborgin edustalla.

 • Lähteet:

  • Jussila Niilo: Uudenkaupungin laivat Uusikaupunki 1987. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy. ISBN 951-99912-9-8

  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8


         05.01.2005