Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Priki Totuus (1)

 • 1858 Virolahdella rakennettu

 • 96 lästiä, pituus 110,8 jalkaa.

 • 1870 aluksen osti Uuteenkaupunkiin Georg Grönholm

 • 1872 rakennettu uudelleen Uudessakaupungissa.

 • 1878 päällikkönä merikapteeni Ernst Selim Grönlund.

 • 1879 mittauksessa kantavuudeksi saatiin 111 lästiin.

 • Päällikkönä Olof Ahlqvist

 • 1885 hylyksi

 • Lähteet:

  • Jussila Niilo: Uudenkaupungin laivat Uusikaupunki 1987. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy. ISBN 951-99912-9-8

  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

         05.01.2005