Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Priki Totuus (2)

 • 1861 Raumalla rakennettu priki

 • 83 lästiä, pituus 95 jalkaa.

 • Varustajana J.W. Lindgren ja kapteenina Otto Westerling

 • 1870 aluksen osti Uuteenkaupunkiin kauppias Johan Samuel Österman.

 • 1874 haaksirikko Tanskan rannikolla Kögen lahdella.

 • Lähteet:

  • Jussila Niilo: Uudenkaupungin laivat Uusikaupunki 1987. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy. ISBN 951-99912-9-8

  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

        05.01.2005