Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Moottorikaljaasi Wäinö

 • 1906 Nauvossa rakennettu 2-mastoinen kaljaasi

 • 37 nrt.

 • Aluksessa oli 19 hv:n moottori

 • 1935 varustajana uusikaupunkilainen Arthur Wikström

 • Kirjoituksia U:gin Sanomissa

  • 17.10.1929 Kaljaasi Wäinö

  • 17.10.1929 Uuskaupunkilainen kaljaasi (Wäinö) merihädässä Iso Vehaksen luona.

 • Lähteet:

  • Jussila Niilo: Uudenkaupungin laivat Uusikaupunki 1987. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy. ISBN 951-99912-9-8

  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

       05.01.2005