Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kaljaasi Wandrings Marjana

  • 1829 mainittu

  • 27 lästiä.

  • Varustajina Gabriel Kräki, Carl Granholm (1841).

  • Lähteet:

    • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875

        05.01.2005