Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kreijari Wandringsman

 • 1805 mainittu

 • 30 (44) lästiä.

 • Varustajina:

  • Adrian Randelin

  • E. Österman

  • Joh. Reimer

  • Joh. Blomstrand (1810).

 • Ei mainita v. 1820.

 • Lähteet:

  • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875

         05.01.2005