Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kaljaasi Wänskapen (1)

  • 1815 mainittu

  • 22 lästiä.

  • Varustajana G. Österman.

  • 1837 haaksirikko.

  • Lähteet:

    • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875

        05.01.2005