Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kuunari Wänskapen (1)

 • 1868 Siipyyssä rakennettu

 • 190 nrt. (107,7 lästiä) pituus 91,5 jalkaa.

 • Pääisäntänä mainitaan kalantilainen Matti Jaakkola

 • 1875 aluksen osti Uuteenkaupunkiin Karl Söderblom lyökkiläiseltä laivuri Viktor Söderlundilta ja talonpoika Viktor Högströmiltä

 • Päällikkönä K. G. Sundvik

 • 1881 haaksirikko Ledsundin luona Ahvenanmaan saaristossa.

 • Lähteet:

  • Jussila Niilo: Uudenkaupungin laivat Uusikaupunki 1987. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy. ISBN 951-99912-9-8

  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

        05.01.2005