Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Parkkilaiva Weljekset

Weljekset U:gin museossa

  • 1866 Uudessakaupungissa rakennettu 

  • 335 lästiä, pituus 150,4 jalkaa.

  • Varustajina Ludvig Lindroth ja Fabian Th. Lindroth

  • 1870 alus myytiin Amsterdamissa Norjaan.

  • Lähteet:

    • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875
    • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.

          05.01.2005