Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Priki Wenus

  • 1816 mainittu

  • 57 lästiä.

  • Varustajina:

  • 1828 rakennettu uudestaan Uudessakaupungissa.

  • Lähteet:

    • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875

      05.01.2005