Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Parkkilaiva Wictoria

  • 1851 mainittu

  • 119 lästiä.

  • Varustajana S. Ertman

  • 1855 engelsmannit veivät sotasaaliina.

  • Lähteet:

    • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

    • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875

          05.01.2005