Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kaljaasi Wilhelmina

 • 1838 Uudenkirkon Ölkysin telakalla rakennettu.

 • 46 lästiä.

 • 1847 asti nimi oli kaljaasi Christina Wilhelmina

 • Varustajana J. Erholm, Gustaf Östman (1840).

 • 1848 rakennettiin uudelleen Uudessakaupungissa.

 • 1862 mittauksessa kantavuus nousi 79 lästiin.

 • 1864 myyty Raumalle.

 • Lähteet:

  • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875
  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.

         05.01.2005