Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kuunari Yhteys

 • 1874 Merikarvialla rakennettu

 • 70 lästiä

 • 1882 aluksen osti Uuteenkaupunkiin merikapteeni H. Reinvall jolloin sen kantavuudeksi ilmoitettiin 119 lästiä.

 • Varustajana G. V. Söderlund

 • 1883 haaksirikko Tanskan rannikolla Stavnin karikolla.

 • Lähteet:

  • Jussila Niilo: Uudenkaupungin laivat Uusikaupunki 1987. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy. ISBN 951-99912-9-8

  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8


        05.01.2005