Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kaljaasi Ystävä

 • 1883 Porissa rakennettu

 • 36 nrt. (19 lästiä)

 • 1886 aluksen osti Porista Uuteenkaupunkiin K. W. Höög.

 • 1898 aluksen osti J.A. Zachariassen ja teki siitä proomun.

 • 1900 proomu upposi.

 • Lähteet:

  • Jussila Niilo: Uudenkaupungin laivat Uusikaupunki 1987. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy. ISBN 951-99912-9-8

  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8


       05.01.2005