Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Parkkilaiva Ystävät

"Ystävät" -parkkilaivan miehistö maaliskuussa 1907

 • 1869 Uudessakaupungissa rakennettu parkkilaiva.
 • Vetoisuus 654 nrt. (384 lästiä), pituus 155,6 jalkaa.
 • Rakennusmestarina oli Kjäldström.
 • Ensimmäisenä pääisäntänä mainitaan kalantilainen mv. H. Vapola
 • Varustajina E.J. Savón ja F.W. Wahlberg myöhemmin
 •  I.R. Isaksson, Lovisa Malén, J.A. Malén ja J. Saarinen.
 • Päällikkönä Anton Aaltonen Uudestakaupungista.
 • 1907 haaksirikko miehistöineen Atlantilla.
 • Kirjoituksia U:gin Sanomissa
  • 20.08.1907 Parkkilaiva Ystävät lähti Fernandinasta Amerikasta Barcelonaan. Kadonnut?
  • 22.08.1907 Parkkilaiva Ystävät lähti Fernandinasta Amerikasta Barcelonaan. Kadonnut?
  • 05.11.1907 Parkkilaiva Ystävät kohtalo (kapt. Anton Aaltonen)
 • Lähteet:
  • Jussila Niilo: Uudenkaupungin laivat Uusikaupunki 1987.
  • Uudenkaupungin Kirjapaino Oy. ISBN 951-99912-9-8
  • Paasio Veikko: Uudenkaupungin maalaiskunnan historia

  • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875
  • Suomen merimieslähetys -lehti v. 1907.
  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991.
  • Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8


        05.01.2005

 

"Ystävät" nimisen parkkilaivan kohtalo

Maaliskuun 30 p:nä tänä vuonna lähti uusikaupunkilainen parkkilaiva "Ystävät" Fernandista, Floridasta, Pohjois-Amerikasta, lastinaan pitchpinepuuta ja määräpaikkana Barcelona Espanjassa. Sen jälkeen ei laivasta ole kuultu mitään eikä se ole saapunut perille, joten varmana täytyy pitää että jokin murhenäytelmä on tapahtunut Atlannilla ja laiva miehistöineen hukkunut. Mahdollisesti on joku höyrylaiva on purjehtinut sen yli taikka on laiva joutunut ankaran myrskyn käsiin, jolloin raskas kansilasti on päässyt liikkeelle ja hajoittanut laivan. Kapteeni ja 12 reipasta merimiestä on näin ehkä wasta kowain kärsimysten jälkeen saanut surmansa säälimättömistä aalloista, jättäen jälkeensä suuren joukon surevia omaisia kotona.

Laivaväestä tietää U S:t seuraavaa:
Laivan päällikkönä oli merikapteeni Anton Aaltonen, syntynyt Uudessakaupungissa wuonna 1867 ja siis parhaassa miehuuden ijässä. Kapteeni Aaltosessa menetti laiwapäällikkökuntamme yhden reippaimpia ja taitawimpia jäseniään sekä yhteiskunta kunnon kansalaisen, suoran suomalaisen, jonka sydän aina lämpimästi sykki hyville harrastuksille.. Sywällä surulla häntä kaipaavat ystäwät ja tuttavat ja ennen muita hänen leskensä ja 5 orwoksi jäänyttä lasta.

Laiwan miehistönä oliwat seuraat kaksitoista merimiestä, jotka siis myöskin nähtäwästi owat joutuneet kuolemaan, nimittäin:
Perämies Frans Viktor Laine kotoisin Pyhämaasta, syntynyt wuonna 1880 ja naimisissa; konstaapeli Elis Sakari Aaltonen, kotoisin Pyhämaasta, syntynyt 1883 ja naimaton; keittäjä Aksel Albin Aho, kotoisin Uudeltakirkolta, syntynyt 1885 ja naimaton; pursimies Juho Kustaa Heinonen, kotoisin Uudeltakirkolta, syntynyt 1868 ja naimisissa; kirvesmies Jalmari Aleksanteri Saarinen, kotoisin Wehmaalta, syntynyt 1886 ja naimaton; matruusi Oskar Ewald Johansson, kotoisin Lokalahdelta, syntynyt 1880 ja naimaton; alamatruusi Nestor Leandr Sjöblom, kotoisin Lokalahdelta, syntynyt 1885 ja naimaton; alamatruusi Aleksandr Arthur Behman, kotoisin Uudestakaupungista, syntynyt 1887 ja naimaton; poika Arthuri Aleksanteri Lindeman, kotoisin Ikaalisista, syntynyt 1888 ja naimaton; samoin Isak Ferdinand Suojanen, kotoisin Taivassalosta, syntynyt 1889 ja naimaton; samoin Alfred Nikolai Lehtonen, kotoisin Lokalahdelta, syntynyt 1884 ja naimaton; ja samoin Anton Edward Blomwall, kotoisin Lokalahdelta, syntynyt 1890 ja naimaton.

Parkkilaiva "Ystäwät" oli kantawuudeltaan 654 rek. tonnia ja oli rakennettu Uudessakaupungissa w. 1869. Sen omisti siellä eräs yhtiö, jonka isännöitsijänä on merikapteeni Juho Saarinen.

Artikkeli "Suomen merimieslähetys" lehdessä v. 1907.