Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Kaljaasi Josefina

 • Rakennettu todennäköisesti Putsaaren pohjoisrannalla.

 • Mainitaan 1843.

 • 22 lästiä

 • Rakennuttaja ja omistaja luultavasti Johan Kleemola

 • 1860 myyty Vehmaalle Aleksander Amberlalle ym.

 • 1865 myyty Ahvenanmaalle

 • Lähteet:

  • Paasio Veikko: Uudenkaupungin maalaiskunnan historia

  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

         05.01.2005