Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Albert Abrahamsson (1854-1936)

 • Kustavilainen retari, Abraham Abrahamssonin poika

 • 1877 perustetun Kustavin merimieshuoneen esimies. Toimi esimiehenä 1915 asti.

 • Laupuksen isäntä, agronomi, joka myöhemmin muutti Kunnaraisiin.

 • 1890-luvun alussa oli yksi Vakka-Suomen suurimmista laivanvarustajista

 • Sukunimi oli myöhemmin Aapola.

 • Mukana mm. seuraavissa aluksissa:

 • Lähteet

  • Kilpi Taavi: Historian kuteita, Eteläisen Vakka-Suomen talonpoikaispurjehduksen vaiheita. U:gin Kirjapaino Oy 1987 ISBN 951-99876-4-9
  • Kilpi Taavi: Parrupurjehtijasta parkinpatruunaksi. Piirteitä laivuri J. S. Janssonista. Eripainos Uudenkaupungin Sanomista 1971
  • Kilpi Taavi: Kustavin talonpoikaisretarien reiteillä. Eripainos Uudenkaupungin Sanomista 1967-68
  • Kallberg Ulla: Kustavin talonpoikaispurjehduksesta 1860-1915, ISBN 951-642-020-6
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

          29.10.2003