Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 David Abrahamssom

  • Kustavilainen Iso-Kevon isäntä

  • Velipuolien nimet olivat Johan Gustaf ja Abraham

  • 1857 mukana kuunari Almassa

  • Lähteet:

    • Kilpi Taavi: Historian kuteita, Eteläisen Vakka-Suomen talonpoikaispurjehduksen vaiheita. U:gin Kirjapaino Oy 1987 ISBN 951-99876-4-9
    • Kallberg Ulla: Kustavin talonpoikaispurjehduksesta 1860-1915, ISBN 951-642-020-6
    • Assmann Eeva-liisa ja Dietrich: Kustavin muinaisia. Volter Kilven Seuran julkaisuja 8. Helsinki 2001. ISBN 951-97278-2-5

         29.10.2003