Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Alastalon Salissa

AlastaloAlastalon sali


          19.06.2007