Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 David Elmnäs (Davidsson) 1836-1918

 • Elmnäisten talo
 • Alastalon salin retari Lahdenperä
 • Kustavilainen Elmnäisen lautamies
 • 1856 meni naimisiin Annalan rusthollin piian, Maria Erika Heikintyttären kanssa.
 • 1862 jäi leskeksi.
 • 1863 meni naimisiin Kivimaan Simolan rusthollarin lesken, Maija Stina Simontyttären kanssa.
 • 1883-85 kunnallislautakunnan ja kunnanhallituksen puheenjohtajana
 • Volter Kilpi kuvailee David Elmnäsiä:
  • "Poissa on vanha Elmnäisten isäntä, järeä, melkein neliskulmainen ukko, jonka arvokkaat kuin vuoresta veistetyt, harmaan leukaparran reunustamat kasvot ja leveä harteikas vartalo monta vuosikymmentä koristivat lautamiespöytää kihlakunnan keräjissä jonka järeän äänen voittanutta ei liene niillä keräjäpihoilla kaikunut hänen kutsuessaan asiakkaitaan keräjätupaan."
 • Oli yhdessä Abraham Abrahamssonin kanssa osakkaina velkualaisissa laivoissa.
 • Lähteet:

  • Kilpi Taavi: Historian kuteita, Eteläisen Vakka-Suomen talonpoikaispurjehduksen vaiheita. U:gin Kirjapaino Oy 1987 ISBN 951-99876-4-9.
  • Assmann Eeva-liisa ja Dietrich: Kustavin muinaisia. Volter Kilven Seuran julkaisuja 8. Helsinki 2001. ISBN 951-97278-2-5

         29.10.2003