Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


David Ericsson (2) 1811-1883

David Ericsson (Urkola)

 • Maineikas kustavilainen syvämerenpurjehtija.

 • Kustavin Kivimaan Kummalan talon poika, Kummala periytyi hänen veljelleen Volter Kilven isän isälle.

 • 1834 meni naimisiin Lypyrtin Kailan luotsintyttären Kristiina Juhontyttären kanssa ja muttivat Kailaan.

 • Jo 1840-luvulla priki Koetuksen päällikkönä.

 • Erik Ericssonin (Volter Kilven isoisä) nuorempi veli

 • Kuunari Alman kapteeni

 • "Alastalon salin" retari Härkäniemi.

 • 1860 jäi leskeksi

 • 1868 siirtyi Taivassalon Rouhun Urkolan omistajaksi. Talon rakensivat
  samat pohjalaiset laivanrakentajat, jotka rakensivat myös parkki Kaitasen

 • 1870 meni naimisiin Urkolan talon piian Matilda Efraimintyttären kanssa

 • Pojan nimi myös David Ericsson (3)

 • Lähteet:
  • Kallberg Ulla: Kustavin talonpoikaispurjehduksesta 1860-1915, ISBN 951-642-020-6
  • Kilpi Taavi: Kustavin talonpoikaisretarien reiteillä. Eripainos Uudenkaupungin Sanomista 1967-68
  • Assmann Eeva-liisa ja Dietrich: Kustavin muinaisia. Volter Kilven Seuran julkaisuja 8. Helsinki 2001. ISBN 951-97278-2-5
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

        29.10.2003