Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


David Ericsson (3) (1843- )

 • Kustavilainen kapteeni

 • Isä oli Urkolan David Ericsson (2)

 • Serkku oli David Ericsson (1) (Volter Kilven isä)

 • 1863 suoritti merikapteenintutkinnon Turussa

 • 1878 parkki Kaitaisen kapteenina

 • Lähteet:
  • Kallberg Ulla: Kustavin talonpoikaispurjehduksesta 1860-1915, ISBN 951-642-020-6
  • Assmann Eeva-liisa ja Dietrich: Kustavin muinaisia. Volter Kilven Seuran julkaisuja 8. Helsinki 2001. ISBN 951-97278-2-5
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

       29.10.2003