Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


David Lindberg ( -1872)

 • Kustavilainen retari Pleikilästä

 • 1872 Davidin kuoleman jälkeen poika Frans jatkoi Pleikilän tilan isäntänä

 • Mukana mm seuraavissa aluksissa:

  • 1857 kuunari Almassa

  • 1859 Kustavin ensimmäisessä parkissa Seurassa (Arvan sisaralus)

  • 1859 kuunarilaiva Arvassa, joka haaksirikkoutui 1864 ja David menetti siinä aluksensa ja kaksi poikaansa.

 • Oli ainoita kustavilaisista suurista retareista, joka ei ollut mukana 1864 parkki Kaitaisen "pykäämisessä" johtuen juuri tuosta Arvan haaksirikosta.

 • Lähteet:

  • Kilpi Taavi: Historian kuteita, Eteläisen Vakka-Suomen talonpoikaispurjehduksen vaiheita. U:gin Kirjapaino Oy 1987 ISBN 951-99876-4-9.
  • Kilpi Taavi: Parrupurjehtijasta parkinpatruunaksi. Piirteitä laivuri J. S. Janssonista. Eripainos Uudenkaupungin Sanomista 1971
  • Kilpi Taavi: Kustavin talonpoikaisretarien reiteillä. Eripainos Uudenkaupungin Sanomista 1967-68
  • Kallberg Ulla: Kustavin talonpoikaispurjehduksesta 1860-1915, ISBN 951-642-020-6

        29.10.2003