Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


David Lindqvist

  • Kustavilaista Lypyrtin Ylistalon Lindqvist-sukua

  • Emanuel Lindqvistin veli.

  • 1874 mukana parkkilaiva Onnissa

  • Lähteet:

    • Kilpi Taavi: Historian kuteita, Eteläisen Vakka-Suomen talonpoikaispurjehduksen vaiheita. U:gin Kirjapaino Oy 1987 ISBN 951-99876-4-9
    • Kallberg Ulla: Kustavin talonpoikaispurjehduksesta 1860-1915, ISBN 951-642-020-6

        29.10.2003