Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Abraham Österberg

 • Kustavilainen retari

 • Antti Wihurin appi

 • Hanna Rein (tytär) anoi Kustavin kuntakokoukselta lupaa kaupan perustamiseksi
  Törnvikiin. Wihuri on syntynyt 1883 Törnvikissä.

 • Mukana

 • Lähteet

  • Kilpi Taavi: Historian kuteita, Eteläisen Vakka-Suomen talonpoikaispurjehduksen vaiheita. U:gin Kirjapaino Oy 1987 ISBN 951-99876-4-9
  • Kallberg Ulla: Kustavin talonpoikaispurjehduksesta 1860-1915, ISBN 951-642-020-6

         29.10.2003