Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Mikael Österman 1826-1904

 • Kustavilainen retari Itätalosta Kaurissalosta.

 • Alastalon salin retari Krookla

 • 1847 meni naimisiin Lokalahden Tirkkalan talon tyttären Henrika Kristiina Heikintyttären kanssa.

 • 1874-79 kunnallislautakunnan ja kunnanhallituksen puheenjohtajana

 • 1895 jäi leskeksi

 • 1896 meni uudelleen naimisiin 47 vuotta nuoremman Taivassalon Helsingin Penttilästä kotoisin olleen  Naima Johanna Holmbergin kanssa.

 • Oli mukana

 • Lähteet:

  • Kilpi Taavi: Historian kuteita, Eteläisen Vakka-Suomen talonpoikaispurjehduksen vaiheita. U:gin Kirjapaino Oy 1987 ISBN 951-99876-4-9
  • Kallberg Ulla: Kustavin talonpoikaispurjehduksesta 1860-1915, ISBN 951-642-020-6
  • Assmann Eeva-liisa ja Dietrich: Kustavin muinaisia. Volter Kilven Seuran julkaisuja 8. Helsinki 2001. ISBN 951-97278-2-5

         03.02.2004