Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Adrian Bernhard Rosenberg

  • Koilalainen retari Kustavista

  • Oli mukana

  • Lähteet:

    • Kilpi Taavi: Historian kuteita, Eteläisen Vakka-Suomen talonpoikaispurjehduksen vaiheita. U:gin Kirjapaino Oy 1987 ISBN 951-99876-4-9
    • Kallberg Ulla: Kustavin talonpoikaispurjehduksesta 1860-1915, ISBN 951-642-020-6

       29.10.2003