Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


  Antti Wihuri (1883–1962)

 • Kustavilainen laivanvarustaja

 • Isä oli laivanvarustaja David Jansson

 • 1906 kuunariparkki Saaren perämieheksi

 • 1907 Wihuri jäi Saaresta pois perämiehenä "praktiseerauksensa" valmiiksi suorittaneena.

 • 1908 suoritti merikapteenintutkinnon

 • Tietoja Internetissä:

 • Lähteet

  • Kilpi Taavi: Historian kuteita, Eteläisen Vakka-Suomen talonpoikaispurjehduksen vaiheita. U:gin Kirjapaino Oy 1987 ISBN 951-99876-4-9
  • Taavi Kilpi: Kustavin talonpoikaisretarien reiteillä

  • U:gin Sanomat 05.08.1972 Antti ja parkki Saari

  • Helsingin Sanomat: 28.11.1999

  • Kallberg Ulla: Kustavin talonpoikaispurjehduksesta 1860-1915, ISBN 951-642-020-6
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

        29.10.2003