Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Merikapteeni Ulrik Salminen 1848-1943

Salminen Ulrik 

 • 1848 syntyi Kustavissa

 • 1861 perhe muutti Lokalahden Varanpäähän

 • Isän nimi oli Matti Iso-Kaimanen

 • Meni naimisiin David Janssonin vanhimman tyttären (Matilda Emilia) kanssa

 • Matilda ja Ulrik Salminen

 • Veljensä David Mattssonin kanssa aloitti Lokalahden Varanpässä rakentaa laivoja

 • 1880-luvun alussa valmistui Oulun merikoulusta merikapteeniksi

 • 1884 sai haltuunsa Vartsaaren Ollan talon ja myöhemmin omisti myös Tuiskulan tilan.

 • Oli mukana mm. seuraavissa aluksissa:

 • Kirjoituksia U:gin Sanomissa

  • 13.10.1938 Kapteeni Ulrik Salminen 90-vuotias

  • 27.08.1946 Merikapteeni Ulrik Salminen kuollut

  • 12.10.1918 70 vuotta täyttää 14.10.1918 merikapteeni Ulrik Salminen Lokalahdella

 • Lähteet

  • Kilpi Taavi: Historian kuteita, Eteläisen Vakka-Suomen talonpoikaispurjehduksen vaiheita. U:gin Kirjapaino Oy 1987 ISBN 951-99876-4-9
  • Kilpi Taavi: Parrupurjehtijasta parkinpatruunaksi. Piirteitä laivuri J. S. Janssonista. Eripainos Uudenkaupungin Sanomista 1971
  • Paasio Veikko: Lokalahden historia; U:gin kaupunki 1986
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

        29.10.2003