Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Johan Erik Söderberg

Söderberg

 • Syntyi Kustavissa mutta muutti myöhemmin Lokalahdelle

 • 1878 muutti asumaan Heikkalanpäähän.

 • Myöhemmin ryhtyi ensin Väättästen ja myöhemmin Vartsaaren Jaakkolan eli Penkkalan talon isännäksi.

 • Emanuel Lindqvistin velipuoli

 • Oli mukana

 • Lähteet

  • Paasio Veikko: Lokalahden historia; U:gin kaupunki 1986

  • Uudenkaupungin merihistoriallisen yhdistyksen vuosikirja 2001-2002; Newprint Uusikaupunki
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

          29.10.2003