Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Laivanrakennusmestari Juho Sotka (1835-1914)

 • Pykmestari Pyhämaan Edväisistä
 • Suunnittelemassa tai rakennusmestarina mm. seuraavissa aluksissa:
  • 1863 kuunari Courier (Edväisissä)
  • 1865 kuunari Amphion (Edväisissä)
  • 1867 kuunari Sovinto (Lokalahti)
  • 1870 kuunari Johan Ivar fb. (Edväisissä)
  • 1870 kuunari Ystävä Pyhämaassa
  • 1872 kuunari Prinssi (Pyhämaan Pitkäluodon Ristivaho)
  • 1872 kuunari Norden (Edväisissä)
  • 1873 priki Gefina (Varanpäässä)
  • 1873 kuunari Ahti (Kustavissa)
  • 1873 kuunari Alku (Elkkyisissä)
  • 1874 kuunari Suosio (Edväisissä)
  • 1874 kuunari Josefiina (Varanpäässä)
  • 1875 parkkilaiva Aina (Varanpäässä)
  • 1876 kuunari John (Pyhämaan Kursilassa)
  • 1876 kuunari Koetus (Edväisissä)
  • 1877 Suosio (Pyhämaan Kettelissa)
  • 1879 kuunarilaiva Lintu (Elkkyisissä)
  • 1881 parkkilaiva Muisto (Luvian Ahlaisissa)
  • 1883 kuunariparkki Seeja (Varanpäässä)
  • 1890 parkkilaiva Avio (elkkysissä)
  • 1891 kuunariparkki Naima (Ruissaaressa)
  • 1891 Anni (Edväisissä)
  • 1894 kuunariparkki Leo (Varanpäässä)
  • 1895 kaljaasi Aino (Merisaarnisto)
 • Osakkaana mm. seuraavissa aluksissa:
 • Taavi Kilven kirjassa Historian kuteita (s. 47) kerrotaan miten Juho tapasi Kjäldströmin.
 • Kirjoituksia U:gin Sanomissa
  • 27.08.1914 Laivojen rakentaja. Laivanrak.mestari J.H. Sotka kuollut
 • Lähteet:
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä. Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8
  • Salminen Pekka: Skanssissa, kajuutassa ja varustamon tuolilla - pyhämaalaista purjelaivaperinnettä Sälekarin Kirjapaino Somero 2002 ISBN 952-91-4242-0
  • Kilpi Taavi: Historian kuteita, Eteläisen Vakka-Suomen talonpoikaispurjehduksen vaiheita. U:gin Kirjapaino Oy 1987 ISBN 951-99876-4-9