Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Kauppias Johan Ludvik Enlund


           29.10.2003