Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Hjalmar Ridderstad

  • Raumalainen hovioikeudenauskultantti

  • 1883 omisti kuunari Marian

  • 1896 omisti kuunari Joutsenen

  • 1899 omisti priki Wilhelmin

  • 1899-04 Rauman merikoulun johtokunnan puheenjohtajana

  • Lähteet:

    • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

           29.10.2003