Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Emmanuel Fredrik Urnberg (1837-1917)

  • Raumalainen laivanrakennusmestari

  • Veljet Gustaf Urnberg ja Johan Fredrik Urnberg osallistuivat myös laivojen rakennustöihin.

  • 1891-1905 Rauman kaupunginvaltuuston jäsen

  • Oli rakentamassa mm. seuraavia aluksia:

  • Osakkaana

  • Lähteet:

    • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8