Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Karl Almqvist

  • Uusikaupunkilainen laivanvarustaja

  • Mm. seuraavien laivojen varustajana:


        29.10.2003