Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Kauppias, laivanvarustaja Gabriel Blom (1801-1856)

Gabriel Blomin hautakivi

  • Uusikaupunkilainen laivanvarustaja

  • Isä oli porvari Johan Blom

  • Veljet olivat Abraham Blom ja Johan Gustaf Blom

  • 1851 sai luvan rakentaa Hepokariin "huvihuoneen"

  • 1852-55 kaupungin kassanhoitajana

  • Mukana mm. seuraavissa aluksissa:


        29.10.2003