Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Kauppaporvari Samuel Ertman (1789-1862)

  • Uusikaupunkilainen laivanvarustaja

  • Oli mukana mm. seuraavissa aluksissa


        29.10.2003